Dibilų kalbos interpretatorius ir transliatorius į JavaScript pagal specifikaciją iš Dibilų kalba 1.0

Čia jums kažkas gali ir neveikti, bet visgi interpretatorius darbingas, tad juo labiausiai ir verta jums pasismaginti.

Įvestis - čionai rašykit


Turėkite omeny, kad čia yra pilnavertė Tiuringo mašina. Tai reiškia, kad jūs visada galite parašyti begalinį ciklą ar rekursiją, kuri jūsų naršyklę pakabins brutualiausiu būdu. Jei taip atsitiks - kaltinkite save ir mokykitės, kad neatsitiktų. Ir žinoma, išsisaugokite kažkur tą savo programą, kad ji, jei pakibs, nedingtų.
Klaidų aptikimas yra prastas, taigi, jei nematote rezultato - tikrinkitės savo programą, nes greičiausiai kažkur interpretatorius pastrigo.

Išvestis - čionai skaitykit


      

Šis Dibilų kalbos interpretatorius yra paremtas puikiu Mark Asgaard LOLCODE transliatoriumi, kuris visaip perdirbtas čionai jums ir yra demonstruojamas.