Lietuvos pašto ženklų laidos 1918-1940(1941) metais

Lietuvos pašto ženklų katalogas - Lithuania postage stamp catalogue

Kainos ir duomenys pagal Brigin.lt (filatelijos forumas) - Prices by Brigin.lt (philately forum)

(Visos kainos litais, kainos eurais - dalinant iš 3,45. All the prices ("kaina") in litas. To calculate prices in euros, divide them by 3.45, to get prices in dollars, divide by 2.5)
Please note: we don't offer any stamps nor buy ones. All the prices are simply for orientation purposes (average ones) to make you know how much those stamps cost if you buy them.
# Laida (laidos pavadinimas) Sk.
Metai
Liet. Scott Michel Yvert et Tellier Foto Pastabos Kaina šv.
Price Mint
Kaina antsp.
Price used
Atnaujinta
Updated
0 Vokietijos okupacijos 12 1915 - 1N1-1N12     Postgebiet Ob. Ost - Lietuvos kaizerinė okupacija 1915 Užspaudas "Postgebiet Ob. Ost" ant kaizerinės Vokietijos pašto ženklų. Išleista 1915, naudota gubernijose, priskirtose istorinei Lietuviai (Vilniaus, Kauno, Suvalkų gubernijose), vėliau ši serija naudota ir Latvijos, o apie 1918 - net ir Estijos teritorijoje. Dauguma ženklų šiek tiek brangesni ir retesni antspauduoti, nei švarūs (išskyrus 1 markės ženklą, kuris neantspauduotas kelis kart brangesnis). Pilnos serijos pasitaiko gan retai. Scott neantspauduotų kaina (be atmainų) - apie 50lt, antspauduotų - 40lt, daugumoje aukcionų galima rasti gerokai pigiau. 30 20 2007-08-21
1 Pirmoji Vilniaus 2 1918 1-2 1-2 1-2 1II, 2II Vilniaus pirmoji laida Baltukai, daug falsifikatų. Patys pirmieji lietuviški pašto ženklai. Kainos pagal Scott, taikytinos ekspertų patvirtintiems ženklams.
Ženklo tekstas:
Lietuvos
10
skatikų
pašta
500.00 420.00 2007-06-24
2 Antroji Vilniaus 6 1918 3-8 3-8 3-8 1I, 2I, 3-6 Antroji Vilniaus laida, baltukai Baltukai, daug falsifikatų. 10 ir 15 skatikų nominalai skiriasi nuo I-osios laidos storesniais skaitmenimis, kitais požymiais - ženklai daugmaž tokie patys. Kainos pagal Scott, taikytinos ekspertų patvirtintiems ženklams. 370.00 250.00 2007-06-24
3 Pirmoji Kauno 4 1919 9-12 9-12 9-12 7, 8, 8a, 9, 10 Kauno pirmoji laida Baltukai, daug falsifikatų. Kainos pagal Scott, taikytinos ekspertų patvirtintiems ženklams. Perkant Lietuvoje, kaina gali siekti 70lt už antspauduotą seriją.
Ženklo tekstas:
Lietuvos
10
skatikų
paštas
75.00 50.00 2007-06-24
4 Antroji Kauno 7 1919 13-19 13-19 13-19 11-17 Kauno antroji laida Baltukai, daug falsifikatų. Kainos pagal Scott, taikytinos ekspertų patvirtintiems ženklams. Perkant Lietuvoje, kaina gali siekti 60lt už antspauduotą seriją.
Ženklo tekstas:
Lietuvos
paštas
10 sk.
55.00 25.00 2007-06-24
5 Trečioji Kauno 7 1919 20-26 20-26 20-26 18-24 Kauno trečioji laida Baltukai, daug falsifikatų. Kainos pagal Scott, taikytinos ekspertų patvirtintiems ženklams. Perkant Lietuvoje, kaina gali siekti 60lt už antspauduotą seriją.
Ženklo tekstas:
Lietuvos
paštas
sk. 10 sk.
30.00 25.00 2007-06-24
6 Pirmoji Berlyno 3 1919 27-29 30a, 31a, 33a 27-29   Pirmoji Berlyno laida Vieni brangesnių ženklų, panašūs į vėlesnes Berlyno laidas bei Kauno spalvotąją laidą, kas neretai trikdo kolekcionierius. Nuo kitų laidų atskiriami tik pagal perforaciją ir vandenženklius. Scott kaina - 110lt neantspauduoti, 70lt antspauduoti, reali rinkos vertė didesnė už kataloginę.

Spausta ant storo pilko popieriaus su spalvotais medienos plaušeliais. Ant tokio popieriaus buvo spausdinamos Vokietijos duonos kortelės.
Vandens ženklai (Vž) - vertikalūs žvynai (į kairę arba į dešinę). Patepta klijais.
Perf.: 10 1/4 arba 11 1/4 X 10 1/4
  140.00? 2007-06-24
7 Antroji Berlyno 10 1919 30-39 30-39 30-39   Berlyno antroji laida Pirmosios Berlyno laidos tąsa. Popierius tas pats, kaip ir pirmosios Berlyno laidos, patepta klijais. Vž. - žvynai (horizontalūs, išskyrus 50 ir 75 sk. - vertikalūs).
Perf.: 11 1/4, 11 1/4 X 12, 12 X 11 1/4 arba 14
31.00 20.00 2007-06-24
8 Trečioji Berlyno 10 1919 40-49 40-49 40-49     Spausta ant balto popieriaus, patepta klijais. Vž. - banguotos linijos (horizontaliai arba vertikaliai).
Perf.: 14 (išskyrus 3 auks. - 12 1/4)
24.00 17.00 2007-06-24
9 Ketvirtoji Berlyno 11 1919 50-60 50-60 50-60     Apipavidalinta kaip ankstesnės laidos, tik atsirado naujas - 60 sk. - pašto ženklas, o 1, 3 ir 5 auks. nominalai rašomi didžiosiomis raidėmis.
Spausdinta ant balto popieriaus, patepta klijais.
Vž. - banguotos linijos (horizontaliai arba vertikaliai).
Perf.: 11 1/4, 11 1/4 X 12, 12 X 11 1/4, 13 1/4 X 14 arba 14 X 13 1/4
14.00 10.00 2007-06-24
10 Antrųjų Nepriklausomybės metinių 11 1920 61-71 70-80 65-75     Gali būti, kad antspauduoti brangesni 70.00 85.00? 2007-06-24
11 Spalvotoji Kauno 1 1920 72 93 61           2007-06-24
12 Steigiamojo Seimo sušaukimo 11 1920 73-83 81-91 76-86   Steigiamojo seimo sušaukimo laida Gali būti, kad antspauduoti brangesni 28.00 35.00? 2007-06-24
13 Speciali Steigiamojo Seimo 5 1920 84-88 92, 92A, 92B, 92C, 92D 78I, 80I, 81I, 82I, 83I   Specialioji Steigiamojo Seimo sušaukimo laida 5 iš Steigiamojo Seimo sušaukimo laidos, su kunigaikščiais, atspausdinti kitomis spalvomis mažais tiražais (apie 2000), 40 bei 80 skatikų nominalų pašto ženklai - trispalviai. Pardavinėjami buvo su antkainiu. Antspauduotų gali ir nebūti. Kaina labai orientacinė, pagal eBay.
Iliustracijoje - viršuje ženklai iš paprastos Steigiamojo Seimo laidos, o apačioje - analogiški ženklai iš specialiosios laidos.
2000   2007-07-04
14 Spalvotoji Kauno 3 1921 89-91 94-96 62-64           2007-06-24
15 Pirmoji standartinių ženklų 14 1921 92-105 97-112 87-100     10 ženklų nominalai skatikais, 4 ženklų nominalai auksinais, gali būti, kad antspauduoti brangesni. Tiražai nuo 100 tūkst iki 4,5mln., todėl skirtingi ženklai kainuoja labai skirtingai. 48.00 60.00? 2007-06-24
16 Pirmoji oro pašto 6 1921 106-112 C1-C7 102-108   Pirmoji oro pašto laida (Freestampcatalogue.com kaina - 14 litų, Stampstore.org kaina - maždaug 25 litai) 29.00 29.00 2007-06-24
17 Antroji oro pašto 7 1921 113-119 C8-C14 109-115   Antroji oro pašto laida Angeliukai, dėl savo laiku kilusio kraštutinio kolekcionierių susidomėjimo antspauduoti yra žymiai retesni (atitinkamai - brangesni). Neantspauduotos serijos Stampstore.org kaina - 15 litų už . Pirkis.lt kaina - 25-30 litų. 17.00 50.00 2007-06-24
18 Pabranginta 2 1922 120-121 114-115 116-117     Du skirtingi perspaudai (su rėmeliu ir be) "4 Auksinai" ant 75 skatikų 4-osios Berlyno laidos ženklo (nr. 57). 10.00   2007-06-24
19 Pirmosios standartinių ženklų papildymas 1 1922 122 113 101     100 auksinų raitelis su deglu     2007-06-24
20 Trečioji oro pašto 3 1922 123-125 C15-C17 118-120   Trečioji oro pašto laida   16.00   2007-06-24
21 Ketvirtoji oro pašto 3 1922 126-128 C18-C20 121-123   Ketvirtoji oro pašto Gali būti, kad antspauduoti brangesni 10.00 13.00 2007-06-24
22 Pirmosios standartinių ženklų laidos papildymas 2 1922 129-130 108, 110 124-125   Pirmosios standartinių pašto ženklų laidos papildymas 2 daugiaspalviai valstiečiai sėjėjai, gali būti, kad antspauduoti brangesni 3.00 8.00 2007-06-25
23 "De jure" 12 1922 131-142 116, 116A, 116B, 117, 117A, 117B, 118, 118A, 118B, 119, 119B, 119C 126-137   Lietuva "De Jure" laida Gali būti, kad antspauduoti brangesni. Pagal stampstore.org - apie 20lt neantspauduota Fine lygio serija. Ten pat, serija su smarkiai pasislinkusiu piešiniu - apie 8 litus. 31.00 55.00 2007-06-29
24 Perspausdinta naujosios valiutos 39 1922 143-181         Perspausdintos ankstesnių standartų versijos: antroji Berlyno, trečioji Berlyno, ketvirtoji Berlyno, Kauno spalvotoji, Pabranginta laidos (pastaroji gaunasi su dviem perspaudais). Perspaudai centais (tik nr. 179 - "1 litas"), raudona, juoda arba žalia spalvomis. Paskirų ženklų kainos gali skirtis apie 10 kartų. Yra falsifikatų. 400.00   2007-06-24
25 Perspausdinta naujosios valiutos oro pašto 11 1922 182-192       Perspausdinta naujosios valiutos oro pašto laida Perspausdinti ankstesni oro pašto ženklai 200.00   2007-06-24
26 Pirmoji naujosios valiutos standartinių ženklų 9 1923 193-201 165-173 187-195   Pirmoji naujosios valitos standartinių pašto ženklų laida 5 centinių, 3 - litinių nominalų 135.00 19.00 2007-06-24
27 Klaipėdos 13 1923 202-214 176-188 196-208   Klaipėdos atgavimo laida Rombai (kaina MNH, labai orientacinė) kai kada šokteli iki 80-90lt eBay, Vilniaus CP filatelijoje - nuo 60lt (MLH), Pirkis.lt - iki 150lt.
Skirtingai, nei dauguma kitų ženklų, užsienyje dažniausiai yra brangesni - tai susiję su sovietmečiu, remontuojant Kaune buvusį Lietuvos Banko pastatą, atrastu dideliu kiekiu neantspauduotų šių ženklų.
70.00   2007-06-27
28 Standartinių ženklų laidų papildymas 13 1923 215-227               2007-06-24
29 Naujosios valiutos oro pašto 4 1924 228-231 C32-C35 220-223       19.00 15.00 2007-06-24
30 Labdaringoji karo našlaičių 15 1924 232-246         Užspaudai blunka vandenyje     2007-06-24
31 Labdaringoji karo našlaičių oro pašto 4 1924 247-250         Užspaudai blunka vandenyje     2007-06-24
32 Standartinė oro pašto 3 1926 251-253 C37-C39 243-245   Standartinė oro pašto - Kregždutės Kregždutės, pasitaiko atmaina "PAŠPAS" 12.00 9.00 2007-06-24
33 Labdaringoji karo invalidų 13 1926 254-266         Užspaudai blunka vandenyje 190.00   2007-06-24
34 Labdaringoji vaikų prieglaudų 13 1926 267-279         Užspaudai blunka vandenyje 190.00   2007-06-24
35 Vyčio kryžiaus 7 1927 280-286 210-216 268, 269, 270X, 271, 272, 273, 270Y   Standartinė laida - Vyčio kryžiaus Realiai - 6 ženklai plius 2000 tiražu atspausdinta atmaina (į pašto apyvartą tiesiogiai neleista), gavusi Liet. katalogo numerį 286 (žalias 5ct, vandens ženklai - parketo imitacija). 34.00 5.00 2007-06-24
36 Jono Basanavičiaus atminimo 4 1927 287-290 219-222 274-277   jono Basanavičiaus atminimo   15.00 15.00 2007-06-25
37 Didelių nominalų standartinių ženklų 3 1927 291-293 223-225 278-280       41.00 8.50 2007-06-24
38 Nepriklausomybės dešimtųjų metinių 7 1928 294-300 226-232 281-287   Nepriklausomybės dešimtųjų metinių laida   19.00 8.50 2007-06-24
39 Vyčio kryžiaus laidos papildymas 5 1929 301-305 234, 237, 239, 217, 219 288, 289, 290, 292, 291           2007-06-24
40 D.k. Vytauto 500-ųjų gimimo metinių 14 1930 306-319 242-255 293-306   Didžiojo Kunigaikščio Vytauto 300-ųjų metinių laida Viena iš labiausiai svyruojančių pagal kainas serijų - neantspauduoti eBay aukcione pagal "Buy Now" 2007-06-10 pardavinėti už 30lt, įprastuose eBay aukcionuose dažniausiai pasitaiko apie $20-$30 (50-75lt), Lietuvoje (Pirkis.lt) - apie 150-220lt, "Antanas Shop" Lietuvoje - 300lt, todėl kaina nurodyta, kaip apytikslis Lietuvos ir pasaulio vidurkis. 150.00 70.00 2007-06-26
41 D.k. Vytauto 500-ųjų gimimo metinių oro pašto 7 1930 320-326 C40-C46 307-313     Stampstore.org kaina - 14lt neantspauduoti. 28.00 14.00 2007-06-24
42 Vyčio kryžiaus laidos papildymas 2 1931 327-328 233, 235 314-315           2007-06-24
43 "Lietuvos vaiko" pirmoji 8 1932 329-336 262, 256, 257, 258, 259, 263, 260, 261 316-323     Kaina pagal zillionofstamps.com - 20lt 66.00 66.00 2007-06-24
44 "Lietuvos vaiko" pirmoji oro pašto 8 1932 337-344 C47, C48, C49, C50, C53, C51, C54, C52 324-331   Lietuvos vaiko pirmoji oro pašto Kaina pagal zillionsofstamps.com - 25lt antspauduota, 20lt neantspauduota 66.00   2007-06-24
45 "Lietuvos vaiko" antroji 8 1932 345-352 264-271 332-339   Lietuvos vaiko II (antroji) Yra perforuoti ir neperforuoti pašto ženklai. Kaina - vienai perforuotai arba neperforuotai serijai. Neantspauduota serija pagal zillionofstamps.com - 38lt. 66.00 66.00 2007-06-24
46 "Lietuvos vaiko" antroji oro pašto 8 1932 353-360 C55-C62 340-347     Kaina pagal zillionsofstamps.com - 35lt, pagal stampstore.org - 30lt. 66.00 66.00 2007-06-24
47 "Lietuvos vaiko" trečioji 8 1933 361-368 272, 273, 274, 275, 276, 277, 277A, 277B 356-363   Lietuvos vaiko trečia laida Yra perforuoti ir neperforuoti pašto ženklai. Kaina - vienai perforuotai arba neperforuotai serijai. 52.00   2007-06-24
48 "Lietuvos vaiko" trečioji oro pašto 8 1933 369-376 C63-C70 348-355     Neperforuota maždaug pusantro karto brangesnė, antspauduoti gali būti dar pusantro karto brangesni. Neantspauduotos perforuotos serijos kaina pagal zillionsofstamps.com - apie 20-35lt 66.00 120.00? 2007-06-24
49 Standartinių ženklų laidos papildymas 5 1933 377-381 278-282 380-384     Trys Vyčio kryžiai ir du griuvėsiai     2007-06-24
50 Dariaus ir Girėno transatlantinio skrydžio perspausdinta 5 1933 382-386 - -     5 iš antrosios "Lietuvos vaiko" oro pašto laidos, mažatiražiai (po 500 egz.), į Michel, Scott ir Zumstein katalogus netraukiama, minima tik Yvert     2007-06-24
51 "Lietuvos vaiko" ketvirtoji 8 1933 387-394 277C-277K 364-371   Lietuvos vaiko IV (ketvirtoji) Yra perforuoti ir neperforuoti pašto ženklai. Kaina - vienai perforuotai arba neperforuotai serijai. 52.00   2007-06-24
52 "Lietuvos vaiko" ketvirtoji oro pašto 8 1933 395-402 C71-C78 372-379     Antspauduoti gali būti brangesni, kaina perkant iš stampstore.org - nuo 20 iki 25lt už neantspauduotą seriją. 52.00 70.00 2007-06-24
53 Perspausdinta Dariaus ir Girėno atminimo 5 1933 403-407 - -     Dariaus ir Girėno transatlantinio skrydžio, perspausdinta antrą kartą, itin mažatiražė (po 100 egz.). Netraukiama nei į vieną iš pasaulinių katalogų -Scott, Michel, Zumstein ar netgi Yvert     2007-06-24
54 Dariaus ir Girėno transatlantinio skrydžio 6 1934 408-413 C79-C84 385-390   Lituanica - Dariaus ir Girėno transatlantinio skrydžio atminimo Viena iš labiausiai paplitusių komemoratyvinių laidų, spausdinta metalografiniu būdu, neantspauduotos kaina pagal zillionsofstamps.com - apie 6lt. 12.00 3.00 2007-06-24
55 Naujoji standartinių ženklų 10 1934 414-423 287-295 394-403   Naujoji standartinių pašto ženklų laida 6 centais ir 4 litais, kaina - Pirkis.lt bei Scott katalogo vidurkis, netoli pusės visos neantspauduotos serijos vertės tenka 1lt pašto ženklui. Antspauduoti pasitaiko labai dažnai, antspauduotos serijos kaina artima minimaliai. 120.00 5.00 2007-06-24
56 Prezidento Antano Smetonos jubiliejinė 3 1934 424-426 283-285 391-393   Prezidento Antano Smetonos jubiliejinė laida

Metalografiniu būdu atspausdinti, vieni iš dažniausiai pasitaikančių antspauduotų ženklų. Neanspauduoti - gerokai brangesni.

30.00 1.00 2007-06-24
57 Lituanica II skrydžio Niujorkas-Kaunas 1 1935 427 - -     Neoficialus perspaudas, išleistas Čikagoje ant "Lietuvos vaikas" nr 333a, iš esmės - našlaitė, nors ir įtraukta į liet. katalogą.     2007-06-24
58 Perspausdinta Felikso Vaitkaus 1 1935 428 - 404   Perspausdinta Felikso Vaitkaus Bene brangiausias Lietuvos pašto ženklas (neskaitant vietinių laidų ir pan.), rinkoje visiškai dominuoja falsifikatai (nuo grubių iki meistriškų), pirkti galima tik su ekspertize, paskutinį kartą eBay aukcione matytas Krischke ekspertize patvirtintas už 800 eurų 2007 pradžioje.
Ženklas - vienas iš Dariaus ir Girėno laidos, perspaudas - įstrižas užspaudas "F. VAITKUS nugalėjo Atlantą 21-22-IX-1935", išleistas maždaug 2000 tiražu. Nuotraukoje kairėje - gan kokybiška klastotė, eBay aukcione bandyta parduoti už 500 eurų.
Scott kaina - 750lt, stampauctionnetwork.com (Cherrystone Auctions) 2007 sausį buvo parduoti du be ekspertų sertifikatų - vienas už 500lt (200 dolerių), kitas - už 750lt (300 dolerių). Ten pat vokas su šiuo ženklu, Vaitkaus lėktuvu pergabentas per Atlantą, su Vaitkaus parašu 2007 liepą parduotas už 1875lt (750 dolerių).
2000.00   2007-07-15
59 Felikso Vaitkaus transatlantinio skrydžio atminimo 3 1936 429-431 C85-C87 405-407   Felikso Vaitkaus transatlantinio skrydžio atminimo laida   14.00 8.50 2007-06-24
60 Standartinių ženklų laidos papildymas 2 1936 432-433 296-297 408-409     Tokie, kaip 414-415 (valstybės simboliai: Vytis, Gedimino stulpai ir Jogailaičių kryžius), tik smulkesnio piešinio. 5.00 1.00 2007-06-24
61 Prezidento Antano Smetonos antroji 3 1936 434-436 298-300 410-412   Prezidento Antano Smetonos Vieni iš masiškiausių ženklų, antspauduoti ypatingai dažni, neatnspauduoti sutinkami daug rečiau. 30.00 1.00 2007-06-24
62 Standartinių ženklų 4 1937 437-440 301-304 413-426   Standartinių pašto ženklų laida - Vytis Vyčiai, vieni iš labiausiai paplitusių ženklų, dažni tiek antspauduoti, tiek švarūs 2.00 1.00 2007-06-24
63 Tautinės olimpiados 4 1938 441-444 B43-B46 417-420   Tautonė olimpiada (olimpijada) Užrašas "Olimpijada" , o ne "Olimpiada". antspauduoti pagal stampwants.com - apie 25lt. Stampstore.org kaina - 15lt už neantspauduotą seriją. 86.00 69.00 2007-06-24
64 Tautinės skautų stovyklos 4 1938 445-448 B47-B50 421-424   Tautinė skautų ir skaučių stovykla Raudoni ir juodi perspaudai ant Tautinės olimpiados ("olimpijados")laidos - 2 ženklai "Tautinė skautų stovykla" ir 2 ženklai "Tautinė skaučių stovykla". Stampstore.org kaina - apie 50lt neantspauduota serija. 75.00 60.00 2007-06-25
65 Dvidešimtųjų Nepriklausomybės metinių 4 1939 449-452 306-309 425-428   20-ųjų nepriklausomybės metinių
4 ženklai (ir papildomas suvenyrinis blokas, žr. žemiau), vieni iš labiausiai paplitusių komemoratyvinių ženklų, dažni ir antspauduoti, ir švarūs 12.00 3.00 2007-06-24
66 Dvidešimtųjų Nepriklausomybės metinių blokas 1 1939 453 309a B1   20 metų nepriklausomybės pašto blokas Blokas su dviem ženklais iš Dvidešimtųjų nepriklausomybės metinių serijos. Stampstore.org kaina - apie 18 litų už neantspauduotą. 35.00 25.00  
67 Europos krepšinio čempionato 3 1939 454-456 B52-B54 429-431   Europos krepšinio pirmenybės Dėl kraštutinio susidomėjimo krepšiniu, kainų skirtumai tarp eBay ir Pirkis aukcionų didesni, nei kitoms serijoms (Pirkis.lt pardavimo kaina kartais siekia 60-70lt). Stampstore.org kaina - 25lt už neantspauduotą seriją. 45.00   2007-06-24
68 Standartinių ženklų laidos papildymas 1 1939 457 305 432   Standartinių pašto ženklų laidos papildymas 1939 Vytis, 1 litas 1.00 1.00 2007-06-24
69 Perspausdinta Vilniaus atgavimo 4 1939 458-461 310-313 433-436   Perspausdinta Vilniaus atgavimo laida Nepriklausomybės dvidešimtmečio serija su užspaudu "Vilnius 1939-X-10" 12.00   2007-06-24
70 Taikos 6 1940 462-467 317-322 437-442   Taikos laida Vieni iš labiausiai paplitusių ženklų, dažni ir antspauduoti, ir neantspauduoti. 3.00 2.00 2007-06-24
71 Vilniaus atgavimo 3 1940 468-470 314-316 443-445   Vilniaus atgavimo laida 3 ženklai (ir papildomas suvenyrinis blokas, žr. žemiau). Kaina, perkant stampstore.org - apie 5 litai už neantspauduotą seriją. 15.00 10.00 2007-06-24
72 Vilniaus atgavimo blokas 1 1940 471 316a 446-448   Vilniaus atgavimo laida - pašto blokas Suvenyrinis pašto blokas su trimis pašto ženklais. Stampstore.org kaina - 20 litų už neantspauduotą. 35.00 25.00  
73 Okupacijos metai - perspausdinta 8 1940 472-479 2N9-2N16 449-456   LTSR okupacijos metai Užspaudas "LTSR" ant Taikos laidos bei 2 kitų standartinių ženklų, kadangi apyvartoje buvo labai trumpai, antspauduoti gali būti brangesni (ypač - angelas artojas, kuris dėl religinės tematikos pašalintas buvo pirmiausiai). 15.00 20.00 2007-06-24
74 Nepriklausoma Lietuva 1941 9 1941         1941 Nepriklausoma Lietuva - SSRS perspausdinti ženklai Užspaudas "Nepriklausoma Lietuva 1941-VI-23" ant SSRS pašto ženklų. Vakarų šalyse ši laida dažnai neteisingai vadinama "Lithuania WWII German Occupation", nors buvo išleista vietinės pašto administracijos po lietuvių sukilimo, įvykusio bėgant SSRS kariuomenei, Vokietijos padaliniams dar neužėmus Lietuvos. Pašto reikmėms šie ženklai naudoti vos kelias dienas - atėjus Vokietijos okupaciniams padaliniams, buvo pašalinti iš apyvartos. Antspauduoti brangesni už neantspauduotus. Daug falsifikatų. Kaina - labai orientacinė, kartais pasitaiko ir dvigubai pigiau. 150.00 250.00 2007-07-01
  • Kainos litais nurodytos pilnoms serijoms, dažniausiai pasitaikančios (apytikslės, orientacinės).
  • Jei pašto ženklas ne serijoje, jo kaina vidutiniškai krenta 30-40 procentų. Serijos be vieno pašto ženklo kaina irgi krenta 30-40 procentų.
  • Čia nurodytos pirkimo kainos (su pardavėjų antkainiu - vidutiniškai apie 20 proc. su mažiausiai 1lt pardavėjo išlaidų). Pardavimo kaina būtų apie 20 proc. mažesnė.
  • Tais atvejais, kai kaina nurodoma minimali (1lt), reiškia, kad ženklas yra praktiškai bevertis, t.y., jo pirkimo vertę sudaro tik pardavėjo išlaidos.
  • Retesnių pašto ženklų ar serijų, kainuojančių daugiau, nei 100-200 litų, rinkos kaina gali skirtis 2 ar daugiau kartų (ir į mažesnę, ir į didesnę pusę).
  • Kaina gali skirtis, priklausomai nuo pašto ženklų kokybės, kainos dažniausiai nurodytos Fine MNH-MLH (geriems) pašto ženklams (nepažeisti, bet gali būti nežymūs lipdžių pėdsakai).
  • Dėmesio, senų "senelio" kolekcijų pardavėjams: labiausiai paplitusių standartinių antspauduotų tarpukario Lietuvos ženklų kainos pavieniui arba urmu - 3-15ct už vienetą!
  • Pirminiai kainų šaltiniai įvairūs - ir Lietuvos, ir užsienio - interneto aukcionų (Pirkis.lt, kelių skirtingų šalių eBay ir kitų), forumų, internetinių ir "realių" parduotuvių, filatelijos klubų ir pan..
  • Tais atvejais, kai skirtingose vietose kainos skiriasi nežymiai (mažiau, nei 50 proc.), nurodomas kainų vidurkis, tais atvejais, kai kainos skiriasi smarkiau, tai specialiai atžymima pastabose.
  • Scott ar Michel katalogų kainos taikomos pagal pasaulinę praktiką - tik visiškai idealios būklės ženklams (VF-XF MNH), t.y., perkant juos tiesiogiai (kai yra galimybė patikrinti arba yra patikimi ekspertų pasirašyti sertifikatai, o ne internetu), t.y., kaip maksimalios orientacinės ribos (nors kai kuriems ženklams, pvz., Vaitkaus perspaudui būna ir išimčių - praktinės kainos yra didesnės, nei Scott). Kitais atvejais rekomenduojame tarti, kad vertė siekia ne daugiau 50 proc. atitinkamos kataloginės vertės (tipinis eBay kainų atvejis - F-VF MNH būklės ženklams taikoma 20-30 proc. Scott kainos).

* Dėmesio, jokių pašto ženklų nesupirkinėjame ir neparduodame - tam siūlome apsilankykiti Brigin.lt forume - kolekcionierių mainai ir pardavimai.
* Jei pastebėjote katalogo netikslumų ar norite parekomenduoti, kaip jį pagerinti, apsilankykite Brigin.lt filatelijos forume.

Hostingas: www.brigin.lt

Skaitiklis.com :: Nemokamas skaitiklis, lankomumo statistika!